Bezpieczeństwo przemysłowe

Ekspertyza bezpieczeństwa przemysłowego

Ekspertyza bezpieczeństwa przemysłowego stanowi ocenę zgodności obiektu ekspertyzy z dotyczącymi go wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego.
Wyniki przeprowadzonej ekspertyzy zawarte są w opinii, na podstawie której wydawane jest zezwolenie na zastosowanie ROSTECHNODZORU (lub odmowa jego wydania).
Wykonane prace związane z ekspertyzami bezpieczeństwa przemysłowego i wystawianiem zezwoleń na zastosowanie — według dziedzin nadzoru

  • Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego (w tym również urządzenia dla magistral rurociągowych) — 43%
  • Chemia, petrochemia, przetwórstwo ropy naftowej — 21%
  • Zaopatrzenie w gaz ziemny i jego konsumpcja — 19%
  • Urządzenia dźwigowe — 10%
  • Dozór kotłowni — 3%
  • Inne (metalurgia, urządzenia dla górnictwa, przeróbka surowców roślinnych) — 4%

Zezwolenie Rostechnadzoru na zastosowanie

Zezwolenie na zastosowanie urządzenia technicznego wydawane przez ROSTECHNODZOR jest dokumentem potwierdzającym zgodność urządzenia technicznego lub materiału, produkcji krajowej lub zagranicznej, z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego. Dokument zezwala na zastosowanie (eksploatację) danego urządzenia w niebezpiecznych obiektach przemysłowych, które podlegają kontroli Federalnej Służby Nadzoru Ekologicznego, Technologicznego i Atomowego Federacji Rosyjskiej.

Licencje Rostechnadzoru na różne rodzaje działalności

W celu uzyskania licencji na eksploatację obiektów chemicznie niebezpiecznych oraz zagrożonych wybuchem i pożarem niezbędne jest przygotowanie pełnego pakietu dokumentów zgodnie z wymaganiami postanowienia rządu FR nr 454 „O licencjonowaniu eksploatacji obiektów produkcyjnych zagrożonych wybuchem i pożarem” oraz postanowienia rządu Federacji Rosyjskiej nr 429 „O licencjonowaniu obiektów produkcyjnych chemicznie niebezpiecznych”, a także przeprowadzić ekspertyzę dokumentacji.

Licencja Rostechnadzoru na eksploatację określonego rodzaju niebezpiecznego obiektu produkcyjnego wydawana jest bezterminowo dla konkretnego niebezpiecznego obiektu produkcyjnego i jest ona ważna tylko na jego terenie.

Wymienione  poniżej rodzaje działalności w trybie obowiązkowym podlegają licencjonowaniu w celu realizacji kontroli państwowej nad bezpieczeństwem przemysłowym, ochroną środowiska i zdrowia człowieka oraz uniknięcia awarii i katastrof technogennych.

  • eksploatacja obiektów produkcyjnych uznawanych za zagrożone wybuchem i pożarem,
  • eksploatacja obiektów produkcyjnych należących do kategorii chemicznie niebezpiecznych.

Licencje Rostechnadzoru na różne rodzaje działalności: usługi dodatkowe

Opracowanie planu likwidacji sytuacji awaryjnych

Jeśli działalność przedsiębiorstwa w jakikolwiek sposób związana jest z eksploatacją potencjalnie niebezpiecznych obiektów produkcyjnych, jednym z niezbędnych środków jest opracowanie planu likwidacji sytuacji awaryjnych. Tylko precyzyjnie określona kolejność działań pozwala w takich sytuacjach na szybkie zlokalizowanie źródła awarii i sprawną likwidację jej możliwych skutków.

Opracowanie planu zapobiegania i likwidacji awaryjnych wycieków ropy naftowej

Celem planu likwidacji wycieków ropy naftowej jest określenie wszelkich działań i środków stosowanych w celu wykrycia, likwidacji i profilaktyki skutków najróżniejszych ekstremalnych sytuacji związanych z wyciekiem ropy naftowej i produktów ropopochodnych w przedsiębiorstwach i innych obiektach. Plan ten jest podstawowym dokumentem określającym kolejność działań personelu organizacji oraz jej służb awaryjnych i ratowniczych, a także mieszkańców okolicznych terenów.

Rejestracja niebezpiecznych obiektów produkcyjnych w rejestrze państwowym

Rejestracja niebezpiecznych obiektów produkcyjnych jest procedurą obowiązkową dla przedsiębiorstw i organizacji, których działalność jest związana z takimi obiektami. Procedurę tę przeprowadza Rostechnadzor (Federalna Służba Nadzoru technologicznego, Atomowego i Ekologicznego), a także firmy akredytowane przez Rostechnadzor.

Celem sporządzenia oferty, prosimy o pobranie wniosku znajdującego się w zakładce "Dokumenty do pobrania" i postępowanie zgodnie z zawartymi instrukcjami.

Pytania prosimy kierować na poniższy adres: icrpolska@icrqa.com

Tel.:(22) 115 70 62

Zapraszamy do współpracy!!!

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się