Białoruś

Białoruś

Białoruś wymaga czterech dokumentów: Gost-r, Techniczne świadectwo Białoruś, Zgodność STB, Certyfikat Zgodności Unii Celnej, Deklaracja Zgodności Unii Celnej w zależności od produktów, które wymagają certyfikacji.

Certyfikacja w systemie BelST

Państwowy system certyfikacji Republiki Białoruś został opracowany i obowiązuje od 1992 r. System BelST przewiduje przeprowadzanie obowiązkowej i dobrowolnej certyfikacji. Certyfikacji obowiązkowej podlegają wyroby powszechnego użytku, a także wyroby i usługi stwarzające potencjalne niebezpieczeństwo dla obywateli i środowiska.

Certyfikat zgodności Unii Celnej

W celu realizacji „Porozumienia o obrocie produktami podlegającymi obowiązkowej ocenie zgodności na terytorium celnym Unii Celnej” decyzją z dnia 18.07.2012 r. nr 319 uchwalone zostały przepisy określające tryb włączania organów certyfikacyjnych i laboratoriów badawczych do Jednolitego Rejestru Unii.
Certyfikaty/deklaracje sporządzane są na nowym formularzu i wnoszone są do Jednolitego Rejestru Unii Celnej zgodnie z postanowieniem Komisji Unii Celnej.
Dokumenty wydawane w poszczególnych krajach nadal zachowują ważność, jednak obejmują tylko terytorium kraju, w którym wydano certyfikat lub deklarację.

Certyfikat zgodności z normami GOST R/regulaminem technicznym

Dokument potwierdzający zgodność wyrobów i/lub usług z wymaganiami obowiązujących norm. 
GOST R jest najbardziej rozpowszechnionym i najczęściej wymaganym certyfikatem, jednym z podstawowych w Federacji Rosyjskiej.

Przewidziana została procedura potwierdzenia bezpieczeństwa wyrobów, których dotyczą regulaminy techniczne, w formie certyfikacji obowiązkowej i deklaracji producenta. Certyfikacja dobrowolna nadal będzie przeprowadzana w ramach systemu GOST R.

Certyfikaty zgodności mogą wydawać wyłącznie organy certyfikacyjne upoważnione przez Rostechregulirowanie. Dokument wydawany jest tylko po przeprowadzeniu niezbędnych procedur, m. in. analizy dokumentacji i badań certyfikowanych produktów. W przypadku określonych typów produktów mogą być wymagane dodatkowe zezwolenia. Wszystkie numery tych dokumentów zostaną umieszczone na certyfikacie zgodności.

Deklaracja zgodności z normami GOST R / regulaminem technicznym

W rosyjskim systemie certyfikacji przyjęta została także forma deklaracji zgodności. Procedura deklaracji różni się tym, że jest ona dokonywana bezpośrednio przez producenta lub dostawcę na podstawie posiadanej przez niego dokumentacji wyrobu. Deklaracja jest rejestrowana przez organ certyfikacyjny akredytowany w odpowiednim systemie certyfikacji.

Wykaz dokumentacji, którą należy przedłożyć w organie certyfikacyjnym, może być uściślony i uzupełniony dla konkretnych rodzajów produktów i przedsiębiorstw-producentów. Deklaracja zgodności jest rejestrowana na okres określony przez samego producenta (dostawcę) produktów w oparciu o planowany okres produkcji danego towaru lub terminu ważności załączonej dokumentacji.

Deklaracja zgodności potwierdza zgodność deklarowanych wyrobów z wymaganiami w zakresie jakości i bezpieczeństwa ustalonymi dla danego wyrobu w obowiązujących normach (GOST, regulaminach technicznych). 

Celem sporządzenia oferty, prosimy o pobranie wniosku znajdującego się w zakładce "Dokumenty do pobrania" i postępowanie zgodnie z zawartymi instrukcjami.

Pytania prosimy kierować na poniższy adres: icrpolska@icrqa.com

Tel.:(22) 115 70 62

Zapraszamy do współpracy!!!

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się