Certyfikacja na rynek Korei Płd - KC

Zgodność z wymogami koreańskimi (znak KC)

                             ICR Polska Sp. z o.o. prowadzi pełną ocenę zgodności na potrzeby rynku koreańskiego i certyfikację na znak KC. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z naszymi kolegami z ICR w Korei.EMB000007f804d5

Bezpieczeństwo produktów ma ogromne znaczenie dla kupujących i konsumentów na całym świecie, a producenci mają obowiązek dopilnować, aby ich produkty nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem. Jednak krajowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów konsumenckich różnią się w poszczególnych krajach, przez co wejście na nowy rynek jest trudnym zadaniem dla większości producentów. Dotyczy to zwłaszcza rynków azjatyckich, w tym rynku Korei Południowej

W 2009 r. w Korei został zainicjowany nowy program certyfikacji KC dla wszystkich produktów elektronicznych i elektrycznych. Produkty te muszą spełniać określone wymogi bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej i badania efektywności energetycznej w celu uzyskania "znaku KC" (KC mark). W ramach tego programu produkty elektroniczne i elektryczne są podzielone na 3 grupy:

Produkty typu 1 obejmują łącznie 53 rodzaje urządzeń, np. urządzenia domowe i urządzenia elektryczne, które są uważane za stwarzające stosunkowo największe zagrożenie dla konsumentów. Oprócz spełnienia norm bezpieczeństwa wymagane są również inspekcje miejsca produkcji: wstępna i nadzoru. Wszystkie badania muszą być wykonane w akredytowanych laboratoriach. Rolą Jednostki Certyfikującej jest ocena produktu (w tym przeprowadzenie wstępnej inspekcji w miejscu produkcji), wydanie certyfikatu i przeprowadzanie corocznych inspekcji nadzoru oraz kontroli wyrobów na rynku. Ważność certyfikatu wynosi 3 lata.

Produkty typu 2 – bezpieczeństwo jest potwierdzane wyłącznie przez producenta. Ta forma jest dopuszczalna dla wyrobów uważanych za mniej niebezpieczne dla konsumentów, np. A/V, urządzenie IT – w sumie 93 rodzaje urządzeń. Wymagane są badania bezpieczeństwa wykonane przez akredytowane laboratoria, nie są natomiast przeprowadzane inspekcje w miejscu produkcji. Rolą Jednostki Certyfikującej jest rejestracja produktu i prowadzenie kontroli wyrobów na rynku. Ważność rejestracji wynosi do 5 lat.

Produkty typu 3 – jest programem bazującym wyłącznie na Deklaracji Zgodności wydawanej przez producenta. Grupa wyrobów, dla których jest dopuszczona taka forma obejmuje łącznie 33 rodzaje urządzeń, głównie produkty A/V małej mocy. Badania bezpieczeństwa mogą być wykonane samodzielnie przez producenta lub przez zewnętrzne laboratorium. Nie sa przeprowadzane inspekcje w miejscu produkcji. Oznakowanie KC jest nanoszone przez producenta bez udziału Jednostki Certyfikującej. Nie ma terminu ważności.

Znak certyfikacji KC (Korea Certification) oznacza zgodność z wymogami bezpieczeństwa produktów Korei w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz podzespołów zasilanych napięciem przemiennym 50-1000 V. Procedura certyfikacji KC dla produktów obejmuje następujące kroki:

  • Aplikacja – proces aplikacyjny polega na złożeniu wniosku aplikacyjnego i wymaganej dokumentacji produktu.

  • Inspekcja w miejscu produkcji – certyfikowany wyrób i proces jego produkcji podlegają inspekcji i audytowi pod kątem zgodności z obowiązującymi kryteriami bezpieczeństwa i jakości produkcji.

  • Badania wyrobu – wyrób jest badany pod kątem zgodności z wymaganiami odpowiednich norm bezpieczeństwa.

  • Badania EMC – wyrób jest badany pod względem kompatybilności elektromagnetycznej EMC (emisji i odporności).

  • Nadzór po certyfikacji - wymagane są regularne inspekcje w miejscu produkcji i nadzór rynku w celu weryfikacji ciągłej zgodności po wydaniu certyfikatu.

Konsultanci z Biura Obsługi Klienta chętnie udzielą Państwu więcej informacji:

((22) 115 70 62
* icrpolska@icrqa.com


Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się