Członkostwa

Członkostwa

REDCA (Radio Equipment Directive Compliance Association) – Stowarzyszenie Jednostek Notyfikowanych w zakresie dyrektywy RED

REDCA została utworzona zgodnie z wymaganiami dyrektywy o urządzeniach radiowych 2014/53/UE (RED), w szczególności wymaganiami zgodności z art. 26.11 i art. 38 dla jednostek notyfikowanych.
REDCA stanowi forum dla wszystkich osób zainteresowanych zgodnością urządzeń radiowych z przepisami i standardami technicznymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także w krajach, które mają umowę o wzajemnym uznawaniu z UE, takimi jak USA, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia i Australia. Członkami są przede wszystkim jednostki notyfikowane.
Członkowie Stowarzyszenia spotykają się dwa razy w roku na terenie EOG. Podczas spotkań są wypracowywane wspólne stanowiska wobec Komisji Europejskiej, ECC, ETSI, ADCO RED i MRA.

ExNB (European Coordination Group of ATEX Notified Bodies) – Europejska Grupa Koordynacyjna Jednostek Notyfikowanych ATEX

ExNB została utworzona zgodnie z wymaganiami dyrektywy o urządzeniach i systemach ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej 2014/34/UE (ATEX), w szczególności wymagań zgodności z art. 21.11 i art. 33 dla jednostek notyfikowanych.
Grupa ExNB zapewnia, że wszystkie Jednostki Notyfikowane pracują według jednolitych wytycznych. Wytyczne te, ustalane podczas spotkań członków, są publikowane przez sekretariat grupy w arkuszach wyjaśniających (Clarification Sheets).


Przedstawiciele ICR Polska są czynnymi członkami następujących Komitetów Technicznych w PKN:

- KT 11 ds. Telekomunikacji
- KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
- KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
- KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
- KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
- KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
- KT 67 ds. elektrycznej aparatury medycznej


Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się