EMC 2014/30/UE

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - [Dyrektywa 2014/30/UE]

1. Omówienie

Wszystkie urządzenia lub instalacje elektryczne i elektroniczne oddziałują na siebie zarówno w sposób przewodzony (sieć zasilająca, połączenia z urządzeniami peryferyjnymi, połączenia wyrównawcze itp.) jak również w sposób promieniowany, jeżeli odległość między nimi jest niewielka. Celem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) jest utrzymanie poziomów emisji zaburzeń, jak i poziomów odporności na zaburzenia w stopniu pozwalającym na bezawaryjną współpracę. EMC oznacza wszystkie istniejące i przyszłe techniki i technologie w celu zmniejszenia zakłóceń i poprawy odporności na nie. 

Zapisy dyrektywy EMC dbają o ograniczanie emisję elektromagnetycznej urządzeń, w celu zapewnienia, że w przypadku używania zgodnie z przeznaczeniem, takie urządzenia nie zakłócają połączeń radiowych i telekomunikacyjnych, ani pracy innych urządzeń.

Dyrektywa reguluje również odporność takich urządzeń na zakłócenia i ma na celu zapewnienie, że sprzęt ten nie podlega zakłóceniom przez emisję fal radiowych, oraz zaburzeń przewodzonych radiowych i innych impulsowych (BURST / SURGE ) jak i wyładowań elektrostatycznych itp. jeżeli jest używany zgodnie z przeznaczeniem.

Zaburzenia elektromagnetyczne

Zaburzenia elektromagnetyczne to nazwa nadana niepożądanemu promieniowaniu elektromagnetycznemu, które powoduje potencjalne zakłócenia w pracy innych elementów wyposażenia elektronicznego, jak i innych urządzeń pracujących w bliskim otoczeniu lub podłączonych do tej samej sieci zasilającej / sygnałowej.

Odporność elektromagnetyczna

Odporność jest miarą zdolności produktów elektronicznych do tolerowania wpływu energii elektrycznej (promieniowanej lub przewodzonej) z innych urządzeń elektronicznych i zjawisk elektromagnetycznych Podczas przeprowadzania testu odporności, bardzo ważne jest dokładne określenie kryteriów wydajności i metody monitorowania. Produkt powinien być w pełni operacyjny, co pozwoli na łatwą obserwację awarii. Może to wymagać użycia do testów specjalnie opracowanego oprogramowania. To da inżynierowi testującemu wyraźne wskazówki dotyczące tego, czy wymagane kryteria osiągów zostały spełnione.


2. Stosowane normy

KC (Korea)

KN22/24, KN14-1/2,KN15/61547
KN61000-6-Seria
KN301 489-Seria
KN60945

FCC (USA)

(Część 15, Część 18)

VCCI (Japonia)

(CISPR 22, ANSI C63, 4)

CE (Europa)

EN 55022, EN 55024, EN 55011, EN 55013
EN 61000-6-Seria, EN 61000-4-Seria,
EN 55014-1, EN 55014-2
EN 55015
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
EN 12015, EN 12016 itp.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się