ISO 9001

Informacje dotyczące normy ISO 9001

ISO 9001

Czym jest ISO 9001?

ISO 9001 to rodzina norm ustanowionych przez ISO (International Organization for Standardization), które odnoszą się do systemów zarządzania jakością i mają na celu pomoc organizacjom w zaspokajaniu potrzeb klientów i innych zainteresowanych stron.

ISO 9001 jest systemem zapewnienia certyfikacji przez sprawdzanie, czy system zarządzania jakością organizacji jest zgodny z normą ISO 9001. Norma może obejmować wszystkie sektory przemysłowe, dotyczące nie tylko produkcji, budownictwo i usługi, ale także sektory usług publicznych, takich jak szkoły.

Kluczowe koncepcje ISO 9001

 • Potwierdzenie tego, że wykorzystywany system zarządzania jakością posiada certyfikat 
 • Podejście procesowe opierające się na założeniu, że wszystkie działania związane z zarządzaniem jakością są połączone i zawierają czynniki wejściowe i wyjściowe 
 • System zapewnia ciągłe doskonalenie 
 • Wszystkie działania prowadzą do satysfakcji klienta

Korzyści wynikające z ISO 9001

W dobie nieograniczonej globalnej konkurencji i nacisku na zapewnienie jakości produktów i usług, zaufania i odpowiedzialności za produkt, wszystkie organizacje dostarczających produkty i usługi w ramach silnej konkurencji cenowej i konkurencji pozacenowej rozwijają systemy zarządzania jakością, które na pierwszym miejscu stawiają zadowolenie klientów

System zarządzania jakością definiuje wszystkie działania niezbędne do uzyskania spójnych wyników dla klienta, związanych oferowanym produktem lub usługą. Zasady dotyczące zapewnienia jakości są ustalone, udokumentowane, wdrożone i utrzymywane w celu ciągłego doskonalenia

Certyfikat zgodności z normą ISO 9001 jest wykorzystywany jako metoda wprowadzania i rozwijania systemu zarządzania jakością.

Osiem zasad zarządzania jakością ISO 9001:

Norma wprowadziła osiem zasad zarządzania jakością, niezbędnych dla działania organizacji.

 • Zasada 1: Orientacja na klienta - Organizacja koncentruje się na klientach
 • Zasada 2: Przywództwo
 • Zasada 3: Zaangażowanie ludzi - Zaangażowanie wszystkich pracowników
 • Zasada 4: Podejście procesowe
 • Zasada 5: Systemowe podejście do zarządzania
 • Zasada 6: Ciągły rozwój
 • Zasada 7: Podejście do podejmowania decyzji oparte na faktach
 • Zasada 8: Wzajemnie korzystne relacje z dostawcami

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się