LVD 2014/35/UE

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) - [Dyrektywa 2014/35/UE]

1. Omówienie

Dyrektywa LVD odnosi się do „sprzętu elektrycznego”:

a) według definicji niniejszej dyrektywy "sprzęt elektryczny" oznacza wszelkie urządzenia zaprojektowane do użytku przy napięciu       pomiędzy 50 a 1000 V dla prądu zmiennego oraz między 75 a 1500V dla prądu stałego

b) Sprzęt o powyższym napięciu wykraczające poza zakres niniejszej dyrektywy:

  • Urządzenia elektryczne do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem
  • Urządzenia elektryczne do celów radiologicznych i medycznych
  • Części elektryczne dźwigów pasażerskich i towarowych
  • Liczniki energii elektrycznej
  • Wtyczki i gniazda do użytku domowego
  • Sterowniki ogrodzeń elektrycznych
  • Specjalistyczny sprzęt elektryczny do użytku na statkach, w samolotach oraz na kolei, który jest zgodny z przepisami bezpieczeństwa ustanowionymi przez organy międzynarodowe.

Osobną dyrektywą objęte są także zaburzenia elektromagnetyczne (2014/30/UE)

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się