Unia Celna

Unia Celna

Unia celna  jest porozumieniem handlowym, w ramach którego kraje członkowskie znoszą cła i inne taryfy w obrotach handlowych oraz ustalają wspólną zewnętrzną politykę handlową. W skład Unii Celnej wchodzą takie państwa jak: Rosja, Kazachstan, Białoruś, Kirgistan i Armenia a wkrótce także Mołdawia. Na terenie Unii Celnej można ubiegać się o następujące certyfikaty: Deklaracja Zgodności Unii Celnej, Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej, Certyfikat EAC

Certyfikat zgodności Unii Celnej

W celu realizacji „Porozumienia o obrocie produktami podlegającymi obowiązkowej ocenie zgodności na terytorium celnym Unii Celnej” decyzją z dnia 18.07.2012 r. nr 319 uchwalone zostały przepisy określające tryb włączania organów certyfikacyjnych i laboratoriów badawczych do Jednolitego Rejestru Unii.
Certyfikaty/deklaracje sporządzane są na nowym formularzu i wnoszone są do Jednolitego Rejestru Unii Celnej zgodnie z postanowieniem Komisji Unii Celnej.
Dokumenty wydawane w poszczególnych krajach nadal zachowują ważność, jednak obejmują tylko terytorium kraju, w którym wydano certyfikat lub deklarację.

Świadectwo rejestracji państwowej unii celnej

Od 1.07.2010r. w związku z wejściem w życie porozumienia unii celnej w sprawie środków sanitarnych zaprzestano wydawania świadectwo sanitarno-epidemiologicznych. Dokumentem potwierdzającym jakość i bezpieczeństwo wyroby, jego zgodność z normami sanitarno-epidemiologicznymi jest świadectwo o rejestracji państwowej unii celnej obowiązujące na terytorium unii celnej trzech krajów (Rosji, Białorusi i Kazachstanu).
Świadectwo na jednolitym formularzu wydawane jest przez Federalną Służbę Nadzoru w Zakresie Ochrony Praw Konsumentów i Dobrostanu Człowieka. 

Celem sporządzenia oferty, prosimy o pobranie wniosku znajdującego się w zakładce "Dokumenty do pobrania" i postępowanie zgodnie z zawartymi instrukcjami.

Pytania prosimy kierować na poniższy adres: icrpolska@icrqa.com

Tel.:(22) 115 70 62

Zapraszamy do współpracy!!!

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się